2310 684980info@koskinas.eu

Ποιότητα - Πιστοποιήσεις

Ποιότητα - Πιστοποιήσεις

Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αποτελεί η κατασκευή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα Εθνικά – Διεθνή πρότυπα ή προδιαγραφές και κανονιστικές απαιτήσεις. Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του απασχολούμενου προσωπικού της και η προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία εφαρμόζει τα πιο κάτω συστήματα:


Διαχείρισης ποιότητας

Η ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος αφορά τον σχεδιασμό, παραγωγή, εμπορία και διακίνηση μεταλλικών κατασκευών και επεξεργασίας μετάλλων. 

Η οργάνωση όλων των τμημάτων της ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΒΕΤΕ επιτυγχάνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η εφαρμογή του ΣΔΠ έχει στόχο την ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών (διοίκηση – εργαζόμενοι – πελάτες – προμηθευτές ).

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΒΕΤΕ βασιζόμενο στις κύριες και υποστηρικτικές διεργασίες της εταιρίας καθώς και σε δομημένες διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.


Σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού της η ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:2007. 

Η ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΒΕΤΕ θεωρώντας ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο της αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της εφαρμόζει στην παραγωγική της δραστηριότητα το σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001.

Η Πολιτική της εταιρείας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Y.A.E.),καθορίζεται από την Διοίκηση και βασίζεται στην συναίνεση, συνεργασία και συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού της.

Η Πολιτική της εταιρείας διασφαλίζει την ιδιαίτερη μέριμνα της για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων της και γενικότερα του συνόλου των συναλλασσομένων στις εγκαταστάσεις της.


Περιβαλλοντικής διαχείρισης

Για την προστασία του περιβάλλοντος η ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001: 2015. Το πεδίο εφαρμογής αφορά τον σχεδιασμό, παραγωγή, εμπορία  και διακίνηση μεταλλικών κατασκευών και επεξεργασίας μετάλλων.  

Η ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  φροντίζει ώστε η δραστηριότητά της να έχει τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες στο περιβάλλον και την κατανάλωση των φυσικών πόρων ενέργειας.

Αποσκοπώντας στη βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και της ελαχιστοποίησης της χρήσης φυσικών πόρων κατά την παραγωγική και λειτουργική διαδικασία συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που ρυθμίζουν την κατανάλωση ενέργειας και τις ενεργειακές επιδόσεις, χρησιμοποιεί τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τον εξοπλισμό της, ελέγχει την κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας, ανακυκλώνει υλικά που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της, επιλέγει προμηθευτές που δεσμεύονται για το ενεργειακό αποτύπωμα των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν (όπου αυτό είναι εφικτό), ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους παρέχοντας την κατάλληλη πληροφόρηση και εκπαίδευση.


Ελέγχου παραγωγής 

Όλες οι κατασκευές της ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΒΕΤΕ που εμπίπτουν στον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (305/2011/EC) φέρουν την σήμανση CE. Η σήμανση CE επιτρέπει στο προϊόν να διατεθεί νόμιμα στην αγορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου τα προϊόντα αυτά να φέρουν την σήμανση CE έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος της παραγωγής από τον κοινοποιημένο φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1090-1:2009+A1:2011. Η πιστοποίηση αφορά την παραγωγή χαλύβδινων στοιχείων έως και την κλάση EXC3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1090-2:2008+A1:2011.